shape
shape

Intervju Vojvodina Info: naš osnivač: Izbor fakulteta ili Škole: konstantna borba I zmeđu teorije i prakse u ekonomiji. Razgovor sa dr Slavkom Ivkovićem

  • Home
  • Školske Vesti
  • Intervju Vojvodina Info: naš osnivač: Izbor fakulteta ili Škole: konstantna borba I zmeđu teorije i prakse u ekonomiji. Razgovor sa dr Slavkom Ivkovićem

Naš osivač dr Slavko Ivković dao je kratak intervju za informativni portal Vojvodina Info.

Vojvodina Info: Dobrodošli, dr Ivkoviću. Kao dugogodišnji profesor i osnivač srednje ekonomske škole u Novom Sadu, mogli biste nam reći koliko je važno sticanje konkretnih veština uz teorijske osnove iz oblasti ekonomije?

dr Slavko Ivković: Hvala vam na pozivu. Sticanje konkretnih veština uz teorijske osnove je od suštinskog značaja, posebno u oblasti ekonomije. Teorija pruža osnovu za razumevanje ekonomskih principa, ali bez praktične primene, đaci i studenti mogu imati teškoće u primeni tih znanja u realnim situacijama. Konkretne veštine omogućavaju studentima da povežu teorijske koncepte sa stvarnim poslovnim izazovima, što ih čini konkurentnijim na tržištu rada.

Poseta kompaniji Cooper Standard

Vojvodina info: Možete li nam objasniti na koji način vaša BIT škola integriše teoriju i praksu u obrazovni proces?

dr Slavko Ivković: U našoj školi se trudimo da balansiramo teorijska predavanja sa praktičnim radom. Na primer, pored klasičnih predavanja, organizujemo radionice veština, simulacije poslovnih situacija, i saradnje sa lokalnim preduzećima gde učenici mogu da primene svoje znanje. Takođe, naši profesori često dolaze iz privrede, što omogućava studentima da dobiju uvid iz prve ruke u realne poslovne procese. Fun fact: Jedan od naših projekata uključivao je simulaciju otvaranja fiktivne kompanije, gde su učenici morali da izračunaju sve troškove, prihode i profit, što im je dalo konkretan uvid u vođenje biznisa.

Predavanje veštine pregovaranja Boris Teodosijević

Vojvodina info: Koje metode preporučujete studentima za efikasno učenje i pamćenje?

dr Slavko Ivković: Brzo i efikasno pamćenje može značajno poboljšati produktivnost i uspeh u različitim sferama života. Evo nekoliko tehnika koje preporučujem za poboljšanje koncentracije i efikasnosti u učenju:

1. Aktivno učenje: Isključite i sklonite sve što može da vas ometa dok učite, posebno telefon. Odvlačenje pažnje od gradiva može dovesti do toga da morate nekoliko puta da prelazite isto gradivo, bespotrebno trošeći vreme.

2. Upotreba boja: Upotrebom različitih boja možete bolje organizovati informacije. Podvlačenjem različitim bojama u beleškama, vizuelno ćete bolje zapamtiti gradivo. Fun fact: Studije su pokazale da ljudi bolje pamte informacije koje su označene bojama jer boje stimuliraju različite delove mozga.

3. Vizualizacija: Povezivanje informacija i pojmova koje treba da zapamtite sa slikama može vam pomoći da ih lakše zapamtite.

4. Pauze tokom učenja: Ne zaboravite da pravite pauze. Nakon aktivnog odmora, kao što su boravak u prirodi, šetnja ili vožnja bicikla, bićete odmorniji i spremniji za nove faze u učenju.

Čak i Leonardo da Vinci praktikovao je kratke pauze tokom svojih intelektualnih napora, verujući da mu one pomažu da ostane svež i fokusiran.

Vojvodina Info: Kako ovi saveti mogu pomoći đacima i studentima u ekonomiji konkretno?

dr Slavko Ivković: Ovi saveti pomažu đacima i studentima da efikasnije savladaju složene ekonomske koncepte i da ih primene u praktičnim situacijama. Na primer, korišćenje boja za podvlačenje različitih aspekata ekonomskih modela može pomoći u boljem razumevanju i pamćenju tih modela. Vizualizacija može pomoći u povezivanju teorijskih pojmova sa stvarnim ekonomskim događajima, dok aktivne pauze omogućavaju studentima da se osveže i poboljšaju koncentraciju.

Vojvodina info: Hvala vam, dr Ivkoviću, na ovim vrednim savetima i na vremenu koje ste izdvojili za nas.

dr Slavko Ivković: Hvala vama na pozivu. Učenje je proces koji traje ceo život, a integracija teorije i prakse je ključna za uspeh u bilo kojoj oblasti, uključujući ekonomiju.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *